Liikenneturvallisuus: Yhdessä turvallisempaan liikenteeseen

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on meistä kaikista yhteiskunnan jäsenistä huolehtimista. Se tarkoittaa sitä, että pyrimme minimoimaan tieliikenteen onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien henkilövahinkojen määrän. Liikenneturvallisuus on monimutkainen asia, johon vaikuttavat useat tekijät, kuten kuljettajien käyttäytyminen, ajoneuvojen kunto ja liikenneolosuhteet.

Tässä artikkelissa tarkastelemme liikenneturvallisuuden eri puolia ja pohdimme, miten voimme kaikki osaltamme edistää turvallisempaa liikennettä.

Liikenneturvallisuuden kehitys Suomessa

Suomessa tieliikenteen turvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Vuonna 2023 liikenteessä kuoli 239 ihmistä ja loukkaantui 5 379, mikä on selvästi vähemmän kuin 1990-luvulla. Tähän kehitykseen on vaikuttanut useat tekijät, kuten:

 • Liikennelainsäädännön kiristäminen: Nopeusrajoituksia on alennettu, alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamista on kriminalisoitu ja turvavöiden käyttöpakkoa on laajennettu.
 • Ajoneuvojen turvallisuuden paraneminen: Autoihin on kehitetty yhä tehokkaampia turvajärjestelmiä, kuten ABS-jarrut, turvatyynyt ja elektroninen ajonvakautusjärjestelmä.
 • Liikenneturvallisuustyön tehostuminen: Liikenneturvallisuus on nostettu tärkeäksi teemaksi valtion ja kuntien toiminnassa. Liikenneturvallisuustyötä tekevät lukuisat eri organisaatiot, kuten Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto ja Poliisi.

Liikenneturvallisuuden riskitekijät

Vaikka liikenneturvallisuus on Suomessa parantunut, onnettomuuksia sattuu edelleen liikaa. Liikenneturvallisuuden suurimpia riskitekijöitä ovat:

 • Ylinopeus: Ylinopeus on merkittävin yksittäinen onnettomuuksien aiheuttaja. Se lisää merkittävästi onnettomuuksien riskiä ja niiden vakavuutta.
 • Päihtyneenä ajaminen: Päihtyneenä ajaminen on erittäin vaarallista ja johtaa usein vakaviin onnettomuuksiin.
 • Huomiotekijöiden käyttö ajamisen aikana: Puhelimen käyttö ajamisen aikana on merkittävä riski onnettomuuksille. Myös muu häiriötekijöiden käyttö, kuten syöminen tai meikkaaminen, on vaarallista.
 • Väsymys: Väsyneenä ajaminen heikentää keskittymiskykyä ja reaktioaikaa, mikä lisää onnettomuuksien riskiä.
 • Aggressiivinen ajotapa: Aggressiivinen ajotapa, kuten äkilliset jarrutukset ja kaahaaminen, on vaarallista ja voi johtaa onnettomuuksiin.

Liikenneturvallisuuden edistäminen

Me kaikki voimme osaltamme edistää turvallisempaa liikennettä noudattamalla liikennesääntöjä ja huomioimalla muut tienkäyttäjät. Seuraavassa on joitakin vinkkejä turvalliseen liikkumiseen:

 • Aja aina nopeusrajoitusten puitteissa.
 • Älä aja koskaan päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
 • Keskity ajaessaan ja vältä häiriötekijöiden käyttöä.
 • Lepää riittävästi ennen ajamista.
 • Ole kärsivällinen ja kohtelias muille tienkäyttäjille.
 • Käytä turvavyötä aina ja varmista, että myös matkustajat käyttävät niitä.
 • Varmista, että ajoneuvosi on kunnossa ja huollettu säännöllisesti.

Liikenneturvallisuus on yhteinen asia. Yhdessä voimme tehdä liikenteestä turvallisemman kaikille.

Lue myös: NHL tulokset (diginyt.fi)