Osallistuva budjetointi toimii käytännössä

Osallistuva budjetointi toimii käytännössä

Kuntalaisten päätöksellä kehitetään lähiliikuntaa Vihdissä.

Jarkko Riipinen, Saara Rahkonen-Rannikko, Teuvo Vessman, Meri Viljanen ja Riku Johansson. (Kuva: Kompan Oy).

 

Vihdin kunnan uuden strategian keskiössä on teema ”Aktiivisten ihmisten Vihti”. Teema näkyy nyt käytännössä uudella tavalla, sillä kunnan uuteen strategiaan perustuen Vihdissä on tänä vuonna kokeiltu ensimmäistä kertaa uudenlaista kuntalaisten suoraa vaikuttamistapaa; osallistuvaa budjetointia. Vihdissä pilotti on edennyt vaiheittain kevään aikana ja nyt tulokset ovat selvillä.

Kuntalaisten avoin ja laaja osallisuus on ollut lähtökohtana pilotin toteutuksessa.  Osallistuminen ja vaikuttaminen kunnan varojen käyttöön haluttiin mahdollistaa kaikille, eikä rajoittaa osallistumista esimerkiksi vain järjestöille tai tietyille ikäryhmille. Ideointivaiheessa, joka kesti kuukauden ajan maaliskuussa, kaikki kuntalaiset saivat jättää ideoita siitä, mihin 50 000 euroa voitaisiin käyttää Vihdissä viihtyisyyden parantamiseksi. Ehdotuksia saivat tehdä niin ryhmät ja järjestöt kuin kaikki yksittäiset kuntalaiset.

Kunnan työntekijät jalkautuvat paikkoihin, joissa ihmiset viettävät Vihdissä aikaa. Ehdotuksia otettiin vastaan kunnan toimitiloissa, kuten kirjastoissa, uimahallilla ja nuorisotiloilla sekä pop up-pisteillä suurimpien kauppojen yhteydessä sekä tietenkin verkossa.

 

Ideoita tuli runsaasti

Ehdotusvaiheessa eri ideoita tuli yli 200. Ideat olivat erittäin monipuolisia, mikä osaltaan osoittaa, että vihtiläiset ovat aktiivisia kuntalaisia ja halukkaita vaikuttamaan kotikuntansa viihtyvyyteen. Ehdotusten tuli olla investointeja, jotka tuottavat iloa pitkällä aikavälillä useille vihtiläisille ja ovat toteutettavissa vuoden 2018 aikana kyseisellä määrärahalla. Kaikki nämä kriteerit täyttäneet ehdotukset siirtyivät suoraan äänestysvaiheeseen, joka toteutettiin 19.5.-10.6.2018.

Äänestäjiä pilotti keräsi niin ikään ilahduttavan määrän; yhteensä 700. Kuntalaisille haluttiin myös tarjota laajempi vaikutusmahdollisuus äänestysvaiheessa ja siksi jokaisella äänestäjällä oli käytettävissään 3 ääntä. Pilottia vetävä Vihdin kunnan hallintoasiantuntija Saara Rahkonen-Rannikko toteaa pilotin onnistuneen erinomaisesti.

-Tämän vuoden pilotti oli Vihdissä täysin uusi kokeilu ja siitä saadut tulokset osoittavat sen onnistuneen erinomaisesti. Kuntalaiset ovat olleet aktiivisia ja olemme saaneet pilotista oikein hyvää palautetta. Suuri kiitos tästä onnistumisesta kuuluu kuitenkin tietysti kaikille osallistujille ja äänestäjille. On myös hieno nähdä, että pilotin äänestystulos heijastaa suoraan Vihdin kunnan strategiaa aktiivisten ihmisten Vihdistä. Mielestäni tämä on mahtava bonus, joka kokeilusta nousi esiin ja kertoo myös siitä, että olemme oikealla tiellä, Rahkonen-Rannikko sanoo.

(Kuva: Kompan Oy)

 

Äänestyksen tulos oli selkeä

Äänestyksen selkeiksi voittajiksi kohosivat kuntalaisten äänestyksen tuloksena kaksi ideaa:

Pajuniityn alueelle rakennettava estetemppurata (222 äänellä) ja koulujen piha-alueiden kehittäminen (156 äänellä).

Tarkoitus on, että kuntalaiset pääsevät nauttimaan osallistuvan budjetoinnin ja äänestyksen tuloksista mahdollisimman pian eli jo tämän syksyn aikana.

-Estetemppuradan osalta toteutuksen, puistopuolen työaikataulujen ja myös ulkopuolisen yhteistyön palat Kompan Oy:n kanssa ovat loksahtaneet kohdilleen todella hienosti ja sukkelaan.

Hieman on ollut hyvää onneakin matkassa, mutta selvää on, että nyt ei voida missään nimessä puhua hitaasta hallinnosta, sillä toteutus voidaan käynnistää saman tien kesä-heinäkuussa, kiitos hyvän yhteistyön. Näin ollen tavoitteena on, että rata olisi kaikille avoin jo alkusyksystä, iloitsee Rahkonen-Rannikko.

 

Estetemppurata Pajaniittyyn

Eniten ääniä saaneen idean, estetemppuradan, ajatuksena on tukea eri-ikäisten ja erityisesti nuorten liikunnallisuutta, mutta samalla vastata eri harrasteryhmien tarpeisiin ja toiveisiin. Toteutuksesta pyritään saamaan eri liikkujien toiveita vastaava yhteisöllinen ja kaikille maksuton liikuntapaikka, jossa myös perheiden on helppo liikkua yhdessä.

-Tämä esterata tarjoaa toiminnallista harjoittelua ja sopii kaikenikäisille ja kokoisille liikkujille. Jokainen voi itse valita, mitä liikkeitä radalla suorittavat. Toiminnallinen harjoittelu on yksi parhaista tavoista liikkua, sillä siinä ei tarvita mitään erillisiä liikuntavälineitä, vaan paikalla olevat telineet riittävät ja mahdollistavat liikkumisen kuntalaisten toivomalla tavalla niin nuorille, aikuisille kuin perheillekin, kertoo Vihdin kunnan liikuntasihteeri Meri Viljanen.

Vihdin kunnan maankäyttöinsinööri Petra Ståhl toteaa palasten osuneen yksiin ja sopivan sijainnin löytyneen esteratatoteutukselle onnistuneesti tässä projektissa – kiitos oikeiden linkkien löytymisen.

-Estetemppurata on tarkoitus sijoittaa Vihdin suurimman taajaman Nummelan keskuspuistoon Pajuniittyyn. Alueelle on rakentumassa myös muita toimintoja. Keskuspuiston ympärillä asuu jo nykyisellään tuhansia ihmisiä ja Etelä-Nummelan alueelle on tarkoitus rakentaa muitakin uusia liikuntapaikkoja osana alueen kokonaisvaltaista kehittämistä.

 

Koulujen piha-alueiden kehittäminen

Toiseksi eniten ääniä saanut idea on koulujen piha-alueiden kehittäminen. Ehdotusvaiheessa kuntalaisilta saaduissa ehdotuksissa nousivat esiin erilaiset toiveet koulujen piha-alueiden kehittämisestä lähiliikuntapaikoiksi.

Vihdin peruskoulut ovat mukana Liikkuva Koulu -hankkeessa, jossa on kartoitettu koulujen piha-alueiden varustetaso ja tunnistettu kehittämistarpeet. Liikkuva Koulu -hankkeessa parannetaan niiden koulujen piha-alueita, joissa tarve on suurin.

Osallistuvan budjetoinnin äänestystuloksen ansiosta Liikkuva Koulu -hankkeen työtä voidaan täydentää ja kehittää piha-alueita vielä myös niissä kouluissa, joissa kohennus olisi muutoin jäänyt. Pilotin avulla tuetaan siten myös lasten ja nuorten liikkumista koulupäivien aikana ja samalla myös koulujen pihojen kehittämistä paremmiksi lähiliikuntapaikoiksi.

Äänestyksen voittaneet ehdotukset toimivat nyt samalla hienoina pilotteina siitä, miten kuntakehitystä voi viedä kuntalaisten toivomaan suuntaan, ja luoda pohjaa laajemmille ja vahvaa kaikupohjaa saaville toteutuksille yhteistyössä.

 

Uusi toimintatapa keräsi positiivista palautetta

Kokonaisuudessaan ideointi, äänestys ja toteutuksen aloitus on ollut Vihdissä nopea ja ketterä prosessi, josta on saatu hyviä tuloksia. Keskusteluissa kuntalaisten kanssa on tullut hyvin selväksi, että vastaavaa toimintatapaa kunnan kehityksessä toivotaan jatkossakin käytettävän.

Myös poliittinen tahtotila on olemassa, sillä Vihdin kunnanvaltuusto on suhtautunut myönteisesti osallistuvan budjetoinnin prosessiin ja sen edistämiseen.

-Lopullinen päätös siitä, toteutetaanko osallistuvaa budjetointia myös tulevina vuosina, tehdään osana talousarvion hyväksymistä, mutta selkeä tahtotila toimintatilan vakiinnuttamiseen on olemassa, toteaa Rahkonen-Rannikko hymyillen.