Perintöverotus: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Perintöverotus

Perintöverotus on monimutkainen aihe, joka voi herättää paljon kysymyksiä. Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää perintöverotuksesta Suomessa.

Mikä on perintöverotus?

Perintöverotus on vero, jota perilliset ja testamentinsaajat maksavat perinnönjättäjältä saamastaan omaisuudesta. Veron määrä riippuu perinnönsaajan veroluokasta ja perintöosuuden suuruudesta.

Kuka maksaa perintöveroa?

Perintöveroa maksavat kaikki perilliset ja testamentinsaajat, joiden perintöosuus on yli 20 000 euroa. Veroluokkia on kolme:

  • I veroluokka: Aviopuoliso, avopuoliso, suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset (lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat) sekä ottolapset.
  • II veroluokka: Sisarukset, sisarusten lapset, isovanhempien vanhemmat ja ottovanhempien lapset.
  • III veroluokka: Muut perilliset ja testamentinsaajat.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä lasketaan perintöosuuden ja veroluokan mukaan. Veroprosentti vaihtelee 10%:sta 30%:iin. Voit käyttää perintöverolaskuri työkalua arvioidaksesi perintöveron määrän.

Perintöveron vähennykset

Perintöverosta voidaan tehdä tiettyjä vähennyksiä, kuten:

  • Hautauskulut
  • Testamentinsaajan tekemät velvoitteet
  • Lesken oikeus
  • Eläketurvan alenema
  • Asunto-osakkeen luovutusvelvollisuus

Perintöverotuksen ilmoittaminen

Perilliset ja testamentinsaajat ovat velvollisia ilmoittamaan perinnöstä Verohallinnolle. Ilmoitus tehdään perukirjan avulla.

Milloin perintöveroa ei tarvitse maksaa?

Perintöveroa ei tarvitse maksaa, jos perintöosuus on alle 20 000 euroa. Veroa ei myöskään tarvitse maksaa, jos perillinen on I veroluokassa ja perintöosuus on alle 144 500 euroa (vuonna 2024).

Perintöverotuksen muutokset

Perintöverotusta on uudistettu useita kertoja viime vuosina. Viimeisin uudistus tuli voimaan vuonna 2020.

Lisätietoja perintöverotuksesta

Lisätietoja perintöverotuksesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/