Suomen asuntomarkkinat vuonna 2024

Suomen asuntomarkkinat

Suomen asuntomarkkinat ovat olleet viime vuosina voimakkaan nousun alla. Vuonna 2023 hinnat nousivat keskimäärin 10 prosenttia ja erityisesti pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat rajusti. Vuonna 2024 asuntomarkkinoiden kasvu on kuitenkin hidastumassa, ja hinnat odotetaan laskevan hieman.

Asuntomarkkinoiden ennuste vuodelle 2024

Hypon Asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat laskevat vuonna 2024 keskimäärin 2 prosenttia. Tämän ennusteen mukaan hinnat laskevat eniten pääkaupunkiseudulla, jossa hinnat laskevat 3 prosenttia. Muualla Suomessa hinnat laskevat hieman vähemmän, noin 1,5 prosenttia.

Hinnanlaskuun vaikuttavat useat tekijät, kuten nousevat korot, heikentyvä talouskasvu ja lisääntynyt tarjonta. Korot ovat nousseet viime kuukausina nopeasti, ja tämä on lisännyt asuntolainan kustannuksia. Heikentyvä talouskasvu heikentää myös kysyntää asuntomarkkinoilla. Lisäksi asuntotuotanto on lisääntynyt viime vuosina, mikä lisää tarjontaa.

Asuntomarkkinoiden kehitys pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla asuntomarkkinoiden kehitys on ollut viime vuosina voimakkainta. Vuonna 2023 vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 13 prosenttia. Tämän vuoden ennusteen mukaan hinnat laskevat pääkaupunkiseudulla kuitenkin 3 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita rasittavat erityisesti nousevat korot. Korkojen nousu tekee asuntolainoista kalliimpia, mikä vähentää ostajien ostovoimaa. Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuntojen kysyntä on jo korkealla tasolla, joten tarjonnan lisääntyminen ei juurikaan vaikuta hintoihin.

Asuntomarkkinoiden kehitys muualla Suomessa

Muualla Suomessa asuntomarkkinoiden kehitys on ollut maltillisempaa kuin pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2023 vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat muualla Suomessa keskimäärin 8 prosenttia. Tämän vuoden ennusteen mukaan hinnat laskevat muualla Suomessa hieman vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla, noin 1,5 prosenttia.

Muualla Suomessa asuntomarkkinoita rasittavat myös nousevat korot. Korkojen nousu vähentää ostajien ostovoimaa, mutta muualla Suomessa kysyntä on vielä kohtuullisen korkealla tasolla. Lisäksi tarjonta on lisääntynyt viime vuosina, mikä vaikuttaa hieman hintoihin.

Asuntomarkkinoiden vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

Asuntomarkkinoilla on merkittävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Asuntojen hinnat vaikuttavat muun muassa ihmisten ostovoimaan, talouskasvuun ja hyvinvointiin.

Nousevat asuntojen hinnat voivat vaikeuttaa ihmisten asumisen järjestämistä. Erityisesti pienituloisille ja nuorille on vaikea ostaa omaa asuntoa kun hinnat ovat korkealla. Nousevat hinnat voivat myös heikentää talouskasvua, sillä ne vähentävät ostajien ostovoimaa.

Laskevat asuntojen hinnat puolestaan voivat helpottaa ihmisten asumisen järjestämistä. Erityisesti pienituloisille ja nuorille voi olla helpompi ostaa omaa asuntoa, kun hinnat ovat matalalla. Laskevat hinnat voivat myös parantaa talouskasvua, sillä ne lisäävät ostajien ostovoimaa.

Asuntomarkkinoiden tulevaisuus

Asuntomarkkinoiden tulevaisuus on epävarma. Korot ovat todennäköisesti nousussa vielä jonkin aikaa, mikä voi edelleen vaikuttaa hintoihin negatiivisesti. Talouskasvun heikentyminen voi myös vaikuttaa hintoihin.

Toisaalta asuntotuotanto on lisääntynyt viime vuosina, mikä voi lisätä tarjontaa ja painaa hintoja alaspäin. Lisäksi muuttoliike voi vaikuttaa hintoihin. Jos muuttoliike Suomeen jatkuu, se voi nostaa kysyntää ja hintoja.

Asuntomarkkinoiden kehitys riippuu siis useista tekijöistä. Ennuste on, että hinnat laskevat vuonna 2024, mutta tulevaisuus voi olla myös toisenlainen.

Lue myös muita aiheita muualta: 
Pikasiirto (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Lainaa ilman luottotietoja (aukeaa nettilainat.fi sivuston artikkeliin)
Alennuskoodi (aukeaa alennuskooditsuomi.fi sivuston artikkeliin)
Älykello (aukeaa luurituki.fi sivuston artikkeliin)
Hakusanamarkkinointi (aukeaa ertuki.fi sivuston sivulle)
Lainavertailu (aukeaa vertaanetissa.fi sivuston sivulle)
HSL Sovellus (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Viaplay (aukeaa nettiruutu.fi sivustolle)
Uusi MobilePay (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Markkinointi (aukeaa ertuki.fi sivuston sivulle)