Energian tuotanto

Energian tuotanto

Suomi on energialtaan itsenäinen maa, joka tuottaa suurimman osan tarvitsemastaan sähköstä itse. Energian tuotanto perustuu monipuoliseen energialähteiden kirjoon, joita ovat vesivoima, ydinvoima, tuulivoima, bioenergia ja fossiiliset polttoaineet. Kuluttajat voivat valita sähkönsä eri energiantuottajien ja -myyjien välillä. Yksi suosittu vaihtoehto on Oomi Sähkösopimus, joka tarjoaa kilpailukykyisen hinnan ja joustavia sopimusehtoja. Energian tuotanto Suomessa Vesivoima on Suomen tärkein energialähde ja se kattaa noin 40% maan sähköntuotannosta. Vesivoimalaitoksia on rakennettu runsaasti jokien ja