Koiraterapia

Koiraterapia

Koiraterapia on eläinavusteisen terapian muoto, jossa koulutettu koira toimii terapeutin apuna. Koiran läsnäolo tarjoaa asiakkaalle iloa, tukea ja turvallisuutta, ja se voi edistää monenlaisten haasteiden ja oireiden lievittymistä. Mitä koiraterapia on? Koiraterapiassa koira on koulutettu työskentelemään ihmisten kanssa terapeuttisessa kontekstissa. Koiraterapeutti ohjaa terapiaa ja hyödyntää koiran ominaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Koiran läsnäolo voi edistää esimerkiksi seuraavia asioita: Koiraterapian hyödyt Koiraterapialla on todettu olevan useita hyötyjä erilaisten haasteiden ja oireiden lievittämisessä.