Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on meistä kaikista yhteiskunnan jäsenistä huolehtimista. Se tarkoittaa sitä, että pyrimme minimoimaan tieliikenteen onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien henkilövahinkojen määrän. Liikenneturvallisuus on monimutkainen asia, johon vaikuttavat useat tekijät, kuten kuljettajien käyttäytyminen, ajoneuvojen kunto ja liikenneolosuhteet. Tässä artikkelissa tarkastelemme liikenneturvallisuuden eri puolia ja pohdimme, miten voimme kaikki osaltamme edistää turvallisempaa liikennettä. Liikenneturvallisuuden kehitys Suomessa Suomessa tieliikenteen turvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Vuonna 2023 liikenteessä kuoli 239 ihmistä ja loukkaantui 5