Sähköntuotanto

sähkösopimuksen valinta

Sähköntuotanto on olennainen osa modernia elämäämme. Se virtauttaa kodeissamme, työpaikoillamme ja teollisuudessa. Mutta mistä sähkö oikein tulee? Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin sähköntuotannon eri muotoja ja niihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Sähköntuotannon eri muodot Sähköä voidaan tuottaa monella eri tavalla. Yleisimmät tavat ovat: 1. Fossiiliset polttoaineet: Hiili, öljy ja maakaasu ovat perinteisiä sähkön tuotantolähteitä. Ne ovat kuitenkin myös suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä pyritäänkin vähentämään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 2. Ydinvoima: Ydinvoimaa