tietoturva

Tietoturvan rooli etätyössä: Haasteet ja ratkaisut

Tietoturva on erityisen tärkeässä roolissa etätyössä, koska työntekijät käyttävät usein omia laitteitaan ja yhteyksiään päästäkseen käsiksi yrityksen tietoihin. Tämä luo uusia haavoittuvuuksia, jotka eivät ehkä ole läsnä perinteisessä toimistoympäristössä. Etätyössä tietoturvariskit moninkertaistuvat, koska työntekijät saattavat käyttää epäluotettavia Wi-Fi-verkkoja tai jakaa laitteitaan perheenjäsenten kanssa. Tämä tekee yrityksen tietojärjestelmät alttiiksi hyökkäyksille ja tietovuodoille. Haasteet Teknologiset haasteet Etätyö tuo mukanaan monia teknologisia haasteita. Esimerkiksi VPN-yhteyksien käyttö voi olla hankalaa niille, jotka eivät ole