Vihdin kunta haluaa kehittyä aktiivisesti

Vihdin kunta haluaa kehittyä aktiivisesti

Menneet vuodet ovat olleet Vihdin kunnalle aktiivista kehitysaikaa, mutta nyt taloudennäkymät luovat tummia varjoja tulevaisuuden kehitykselle. Kunnanvuoden 2019 tilikauden alijäämä oli 10,29 miljoonaa euroa ja tulos oli lopulta 0,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Alkuperäiseen talousarvioon nähden tulos jäi kuitenkin 8,75 miljoonaa euroa arvioitua heikommaksi, joka tulee luonnollisesti vaikuttamaan tulevien hankkeiden aloittamiselle tai etenemisaikataululle.

Jos vedonlyönti kiinnostaa, niin nyt voisi laittaa porukoiden kesken vedonlyönnin pystyyn esimerkiksi ensi vuoden kunnallisvaalien voittajista Vihdissä, ja miten käy kunnan veroprosentin?

Vuonna 1996 Vihti nosti veroprosentin 17:sta 18:aan ja nyt tässä nykyään vajaan 30 000 asukkaan kunnassa on 20,50% veroprosentti. Kunnassa on omia työpaikkoja noin 8000 ja yrityksiä kunnassa toimii noin 2000 kpl, eli Suomen tyyliin, suurin osa yrityksistä on yhden tai kahden hengen pieniä mikroyrityksiä.

Kunnanjohtaja Erkki Eerolan sanoin:

– Vihdissä on valtava määrä vielä käyttämätöntä potentiaalia. Teemme kuntana investointeja, jotka mahdollistavat tämän potentiaalin hyödyntämisen ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Meidän tulee olla kuitenkin realisteja ja suhteuttaa nämä investoinnit tulorahoitukseen. Suurimpia päätöksentekoon tulevia investointeja ovat uudet yritysalueet, Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus, Turun tunnin juna sekä mahdollinen hyvinvointikeskus, toteaa Eerola.

Vihdin kunta on viime vuosina panostanut ja investoinut hankkeisiin, joilla on lisätty mielenkiintoa kuntaa kohtaan. Vuonna 2019 uusia asuntoja rakennettiin 197 kappaletta Vihtiin ja asuntojen kokonaismäärä nousi 14 248 asuntoon.

Julkaisimme Vihdin tilanteesta myös Ykkös-Lohjaan aiemmin keväällä, ja sillon Eerola sanaili:

–Kaikkinensa sopeutustarve on hyvin merkittävä. Tavoiteltu vuotuinen sopeutustarve koko kunnan osalta on nykyisen arvion mukaan noin 7 miljoonaa euroa, joten nykyisellä kokonaisuudella ei voi jatkaa. Tarvitsemme tässä tilanteessa realistisia, merkittäviä ja ensisijaisesti pysyviä rakenteellisia muutoksia. Tarvetta on myös uudelleen arvioida investointeja nykyisen arvion mukaan noin 6 miljoonan euron edestä vuosina 2020–2021.

Strategiatyö aloitettu

Vihdin kunta on menneen kesän aikana aloittanut oman elinkeinostrategian valmistelut. Strategiatyö aloitettiin yrittäjille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä oli noin 20 kysymystä, joiden avulla kunnan elikeinopäällikkö Jorma Ranta kertoi kartoitettavan yrittäjien näkemyksiä yritysilmapiiristä, tarpeista, rekryhaastetista ja mahdollisista Vihdin kunnan vahvuuksista.

Yritysvihti uusi aluevaltaus Vihdissä

Yritysvihdin toiminta alkoi syksyllä 2018 ja yhdistyksen tavoitteena on toimia laadukkaana ja kustannustehokkaana alueellisena yritysneuvojana. Yritysvihdin palveluihin kuuluvat asiantuntija-apu yrityksen perustamisen yhteydessä. Yritysvihti toimii myös verkostoijana kasvuvaiheen tukea etsiville yrityksille ja yrittäjille. Yritysvihti auttaa myös sukupolvenvaihdos tilanteissa ja tilanteissa, missä yrityksen liiketoiminnan on tullut aika loppua, eikä jatkajaa ole.

Yritysvihdin sivustolta pääsee lukemaan myös asiantuntijoiden kirjoittamia blogikirjoituksia.

Vihti ja tunnin junahanke

Vihti, aivan kuten Lohjakin odottavat paljon tulevaisuuden Tunnin junalta. Se koska junasta tulee totta, on vielä suurien kysymysmerkkien alaisuudessa, mutta rataa varten on perustettu jo oma yritys, ja suunnitelmat etenevät hitaasti mutta kohtuullisen varmasti.

Lopullista ratalinjausta tai pysäkkien paikkoja ei ole vielä päätetty, mutta moottoritien linjausta noudattaessaan uusi rata kulkisi eteläisen Vihdin poikki. Matka-aika Helsingin ja Vihdin välillä olisi IC-junalla noin 35 minuuttia ja lähiliikenteen junilla noin 41 minuuttia.

Vihti on käynyt jo VR:n kanssa neuvotteluja, että Helsingin ja Turun välinen tuleva IC-juna pysähtyisi myös Vihti-Nummelan asemalla. Vihdin lopullista mukaan lähtemistä koko ratahankkeeseen tässä vaiheessa auttoi EU:n rahoitusosuus suunnitteluun, joka 37,5 miljoonan summallaan puolitti sekä Lohjan että Vihdin kustanukset tässä vaiheessa. Pelkästään radan suunnitteluun on varattu 75 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 51 %. Vihdin oma osuus on siis tässä vaiheessa 1,9 miljoonaa euroa. Hankeyhtiö perustettanee tänä vuonna, mutta mm. Vihdin ja Salon valtuustojen rahoituspäätöksestä on valitettu.

Nyt kun vuosi 2020 ollaa koettu puoleen väliin ja vuosi on tuonut mukaan aivan uudenlaisia elämäntilanteita niin asukkaille kuin yrityksille ja kunnalle, ovat suunnitelmat tulevaisuutta varten monelta osin isojen kysymysten alla, miten käy Vihdin 2020-luvulla?

Pääkuva: Vihdin kunta, tiedotus