Vihdin uusi kuntabrändi painottaa aktiivisuutta

brändi.jpg

Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen (vas) ja brändiprojektin luova johtaja Jari Ullakko esittelevät Vihdin uutta ilmettä. 

Vihdin uuden brändin ydin rakentuu yksittäisten ihmisten, järjestöjen ja yrittäjien aktiivisuuden ympärille. Lisäksi hyödynnetään kunnan kaunista ja monipuolista luontoa. Vihdin kunnan brändityön tarkoituksena oli kirkastaa Vihdin vahvuuksia sekä nostaa esiin kunnan vetovoimatekijöitä. Tavoitteena oli löytää ja jalostaa elementtejä, joilla Vihti erottuu positiivisesti muista kunnista ja näyttäytyy kiinnostavana niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta.

-Puheenaiheena on ollut jo pitkään, että Vihti tunnetaan aika huonosti. Meillä on kuitenkin moni asia hyvin ja olisi intoa myös kertoa niistä muille. Se oli brändiuudistuksen lähtökohta, mutta siitä on tultu pitkälle. Prosessi on vaikuttanut tekemiseemme kaiken kaikkiaan, kuten toimintalogiikkaan ja tekemisen fokukseen, kertoo Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen.

-Päätös aktivoitua viestinnässä syntyi, koska olemme turhan usein joutuneet miettimään, miksi vahvuutemme eivät näy, eikä ulospäin viestittyvä kuva ole samanlainen, kuin se, joka meillä itsellämme on Vihdistä, lisää kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

Brändityö ja siihen kiinteästi liittyvä visuaalisen ilmeen uudistaminen aloitettiin viime keväänä. Brändityön toimittajaksi valittiin julkisella kilpailutuksella mainostoimisto SEK.

 

Sidosryhmien ääni kuuluviin

Brändityössä hyödynnettiin keväällä toteutettua kuntalaiskyselyä, jossa selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä Vihdin nykyisistä palveluista ja toiminnasta, sekä siitä, minkälaisiin asioihin kuntalaiset haluaisivat kunnan panostavan ja keskittyvän jatkossa. Brändityössä hyödynnettiin myös viimeisintä muuttajatutkimusta syksyltä 2016.

Brändiä työstettiin kevään ja syksyn aikana eri sidosryhmien kanssa työpajoissa, joihin osallistui kunnan ja mainostoimiston edustajien lisäksi luottamushenkilöitä sekä Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n (Viakas), Vihdin Matkailu ry:n, Vihdin Omakotiyhdistyksen, Vihti-Seuran, Vihdin Nuorkauppakamarin, Vihdin nuorisofoorumin sekä Nummelan Killan edustajia. Kunnanvaltuutetut antoivat oman panoksensa brändityöhön valtuustoseminaareissa.

-Vihdin vahvuudet koettiin hyvin samanlaisiksi yli puoluerajojen. Se kertoo yhteisöllisyydestä. Myös kuntalaisia on osallistettu projektiin eri tavoin ja kaikilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa uuteen brändiin, sanoo Viljanen.

 

Asu siellä missä elät

Vihdin uusi brändilupaus on ”Asu siellä missä elät”. Monimerkityksisen ajatuksen taustalla ovat kunnan lukuisat harrastusmahdollisuudet, vastuullinen yhteisöllisyys sekä tutkimustenkin perusteella vahvaksi vetovoimatekijäksi todettu luonnonläheisyys, joka tukee kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Aktiivisuus konkretisoituu yksittäisten vihtiläisten liikkuvassa ja harrastavassa arjessa, pienyrittäjyyden suosiossa, vahvassa järjestötoiminnassa sekä eri toimijoiden panostuksessa kuntalaisten hyvinvointiin ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin. Hyviä esimerkkejä ovat mm. maksuttoman urheiluvälinelainaamon perustaminen perheiden liikuntamahdollisuuksien tukemiseksi ja Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -projekti.

Brändilupaus määrittelee myös Vihtiä kuntana. Se ei ole tunnuslause, vaan asenne, joka haastaa kunnan omalla toiminnallaan mahdollistamaan lupauksen toteutuminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

-Brändi on sitä kaikkea, mitä kunta tekee. Pitää käyttäytyä niin kuin väittää käyttäytyvänsä. Vihdin pitäisi erottua edukseen, jotta ihmiset muistavat, että sellainen paikka kuin Vihti, on olemassa, sanoo luova johtaja Jari Ullakko.

 

Yhteiskäytöllä uusi ilme tunnetuksi

Vihdin uuden bränditunnuksen inspiraationa toimii kunnan värikäs ja monipuolinen luonto. Tunnuksessa on käytetty kunnan vaakunan aaltomuotoa, joka muodostaa Vihdille ominaisen kuvituksen vesistöstä. Tunnuksesta välittyy vahvasti myös Vihdissä asuminen ja eläminen.

Uusi ilme tulee näkymään esimerkiksi kunnan internet-sivuilla, sosiaalisen median kanavissa, tapahtumissa, erilaisissa painotuotteissa ja katukuvassa, sillä mm. kunnan työajoneuvojen teippaukset uusitaan asteittain uuden ilmeen mukaisiksi. Myös vihtiläiset matkailuyrittäjät toimivat brändilähettiläinä ja hyödyntävät kunnan uutta ilmettä omassa markkinoinnissaan. Lisäksi muut tahot voivat käyttää uutta ilmettä kaikessa Vihtiin liittyvässä markkinoinnissa brändiohjeen mukaisesti.

Brändityön rinnalla on työstetty Vihdin strategiaa, joka julkaistaan ensi vuoden alussa.

-Brändi tuo ilmettä ja strategia sisältöä. Tekemisen ja ilmeen on kuljettava käsikädessä. Asukas ja hänen tarpeensa nouseva esille entistä enemmän, sanoo Miettinen.