Vihti päätti hankkia valokuituyhteydet

Vihti päätti hankkia valokuituyhteydet

Uuden kuntastrategiansa mukaisesti Vihti haluaa edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta kunnan alueella. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen, etätyön mahdollistaminen ja koulujen digitalisaatio luovat parempaa arkea kuntalaisille ja kilpailuetua kunnalle.

Vihdin kunnanhallitus päätti maanantaina 8.10. hankkia valokuituyhteyksiin liittyvän tietoliikennepalvelukokonaisuuden tarjouskilpailun voittaneelta Lounea Palvelut oy:ltä. Tarjouskilpailussa edellytettiin kuluttajayhteyksien tarjonnan laajentamista samalla, kun kunta kilpailuttaa itse käyttämänsä yhteydet. Tarjouskilpailu toteutettiin yhteistyössä Learnpoint Oy:n kanssa.

Ratkaisun myötä pientaloissa asuvat voivat hankkia valokuituyhteyden edellyttäen, että alueellinen kiinnostus on riittävän suurta. Toimittaja on tarjouksessaan sitoutunut rakentamaan valokuituverkon alueesta riippuen 30% tai 50% osallistumisehdolla, mikä tarkoittaa sitä, että yhden tilastoalueen pientaloista vähintään 30 %:iin tai 50 %:iin on tilattava valokuituyhteys. Tilastoalueilla tarkoitetaan esimerkiksi seuraavia: Hiidenranta, Jokikunta-Vanjärvi, Nummelan keskus ja Vihtijärvi.

Yhteyden rakentaminen pientaloon maksaa saman verran kaikkialla Vihdissä. Jos osallistumisehto ei täyty jollakin alueella, yhteyksiä voi silti olla tapauskohtaisesti saatavilla, mutta tarjouksessa mainittu hinta ei tällöin sido toimittajaa. Kilpailutetun rakentamishinnan hyödyntäminen edellyttää myös sitä, että yhteys tilataan tarjotun aikataulun mukaisesti. Muussa tapauksessa toimittajalla ei ole velvoitetta yhteyden toimittamiseen eikä sitoumusta tiettyyn rakentamishintaan. Valokuituyhteyden asiakaskohtaiset kuukausimaksut määräytyvät toimittajan hinnoittelemien kuluttajaliittymätuotteiden perusteella.

Valokuituyhteys on vakaa ja tasalaatuinen, eivätkä lähistön muut käyttäjät vaikuta sen nopeuteen. Kuluttajille tarjotaan nykyisin enimmillään 1000 Mbps -nopeuden valokuituliittymiä, kun nopeudet 4G-verkoissa jäävät melkein aina alle 100 Mbps:n ja joillakin Vihdin alueilla jopa alle 5 Mbps:n. Niillä alueilla, joilla on kärsitty hitaista yhteyksistä, valokuitu mahdollistaa etätyön, etäopiskelun, suoratoistopalveluiden käytön, verkkopelaamisen ja tietointensiivisen yritystoiminnan.

Hankinnan myötä kaikkiin kouluihin ja päiväkoteihin saadaan kuituyhteydet. Tämä edesauttaa mm. uuden opetussuunnitelman toteuttamista, kun tietoliikenneyhteydet eivät rajoita toimintaa. Hankinta myös yhdenmukaistaa kunnan tietoteknisiä ratkaisuja. Kunnan osalta valokuituyhteyksien käyttökustannukset ovat yleisten markkinahintojen mukaiset ja etukäteen arvioidulla tasolla.

Hanke etenee seuraavaksi sopimusneuvotteluihin. Kun sopimus on allekirjoitettu, toimittaja aloittaa verkon ja rakentamisaikataulun tarkemman suunnittelun. Toimittaja ottaa alueittain yhteyttä pientalojen asukkaisiin toteutusaikataulun mukaisesti vuosina 2019-2021. Aikataulusta ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin lisää mm. kunnan verkkosivuilla.

Nyt valitun toimittajan lisäksi myös muut yritykset tai osuuskunnat voivat edelleen tarjota valokuituyhteyksiä ja muita tietoliikennepalveluita Vihdin alueella.

Lounea Palvelut Oy on Salon, Lohjan, Loimaan, Forssan, Sastamalan ja Turun seuduilla toimiva yhtiö, joka tarjoaa viestintä-, tietoliikenne- ja ohjelmistopalveluita kuluttajille ja yrityksille.