Vihti valmistautuu Tunnin junaan: Etelä-Nummelaan kymmenien miljoonien investoinnit ja hankeyhtiöön 1,5 miljoonaa

Vihti valmistautuu Tunnin junaan: Etelä-Nummelaan kymmenien miljoonien investoinnit ja hankeyhtiöön 1,5 miljoonaa

Vihdin kunnassa valmistaudutaan Tunnin junan tuloon. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.3. linjannut, että Vihdin kunta lähtee osakkaaksi Tunnin juna -hankeyhtiöön. Kunta varautuu perustettavaan hankeyhtiöön lisäämällä kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan osakkeiden ostamiseen 1,5 miljoonaa euroa. Helsingin ja Turun välinen Tunnin junan rata olisi toteuttavissa viimeistään 2030-luvun alussa.

Jo aiemmin Vihdissä on tehty päätös uuden päiväkodin ja koulukeskuksen rakentamisesta Etelä-Nummelaan juna-aseman läheisyyteen.Toteutuessaan asemalta olisi matkaa tulevaan koulukeskukseen 1,4 kilometriä. Hankkeen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa ja tavoitteena on hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Viime vuosien positiivinen väestönkasvu ja tulevien vuosien kasvuodotukset edellyttävät jatkuvia investointeja kunnan kehittämiseksi. Tulemme kehittämään lähivuosina vahvasti Etelä-Nummelan asemanseutua yhdessä yksityisen sektorin kanssa ja jo loppuvuoden aikana lähelle asemaa tullaan avaamaan esimerkiksi 3,5 miljoonan euron palloiluhalli”, Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola toteaa.

Kaavoitus etenee linjassa Tunnin junan suunnittelun kanssa: raideyhteys luo paljon mahdollisuuksia myös maankäytölle

Etelä-Nummelan alueen merkittävään kasvuun on varauduttu Vihdin kunnan kaavoituksessa. Suunniteltu uuden radan asemanseutu on luontaisin kunnan kasvusuunta. Lähin asemakaavan mukaan toteutunut asutus on vain noin 900 metrin päässä tulevan aseman paikasta. Jo nykyisin 5 km:n etäisyydellä asemasta asukkaita Vihdissä on yli 13 000. Noin 1,5 kilometrin päähän suunnitellusta asemasta valmistuu kesällä 2020 Uudenmaan ensimmäinen tiivis pienten kaupunkimaisten omakotialojen alue Sepänpiha.

Vihdin strateginen yleiskaava on tulossa hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2019, hyvissä ajoin ennen Tunnin junan yleissuunnitelman hyväksymistä.

”Taajamarakenteen kehittämiselle radan ja aseman mahdollistamiseksi ei ole Vihdissä maantieteellisiä esteitä. Nummelan asemavarauksen sijainti on kunnan maankäytön kehittämisen kannalta erinomainen ja kaavoituksella luomme edellytykset riittävälle väestöpohjalle aseman läheisyyteen”, kertoo Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Vihtiin suunnitteilla oleva Tunnin junan asema sijoittuisi Turun moottoritien (Vt. 1), Porintien (Vt. 2) ja vanhan Turuntien (Vt. 110) välittömään läheisyyteen. Liityntäliikenteen sujuvuuden kannalta Tunnin junan aseman sijainti Nummelassa on hyvä. 

”Asemapaikan suunnittelun lähtökohtana on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kun täydennetään jo olemassa olevaa taajamaa sen luontaiseen kasvusuuntaan. Suunnitellun Tunnin junan aseman vaikutusalueella olevien ihmisten määrä on jo nyt merkittävä, ja liikenteellisesti uudelle juna-asemalle on vaikea löytää pääkaupunkiseudun läheisyydestä Nummelaa parempaa paikkaa”, toteaa Ståhl.