Asuntokauppa: seitsemän vuoden myytti murtui

Oma asunto

Kiinteistömaailman tuore selvitys osoittaa, että suomalaisten asuntojen mediaani omistusaika on nyt yli kahdeksan vuotta. Tämä kumoaa pitkään vallinneen käsityksen, että ihmiset vaihtaisivat asuntoa seitsemän vuoden välein. Keskimääräinen omistusaika ennen myyntiä on lähes 12 vuotta, mutta mediaani antaa tarkemman kuvan asuntojen vaihtotahdista.

Pitkään samassa kodissa asuminen johtuu monista syistä, kuten elämäntilanteiden muutoksista ja taloudellisista seikoista. Asuntojen omistusaika on pidentynyt kautta linjan, mikä heijastaa laajempaa trendiä asuntomarkkinoilla.

Kiinteistömaailman rooli markkinoilla

Kiinteistömaailma on Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, joka tarjoaa palveluita myös Baltian maissa Ober-Haus -brändillä. Yritys on toiminut alalla vuodesta 1990 ja sen kattava data lähes 70 000 kaupasta tarjoaa syvällistä tietoa asuntomarkkinoiden kehityksestä.

Kiinteistömaailman selvitys perustuu laajaan aineistoon, joka kattaa vuosien 2018-2023 kaupat. Tämä data antaa kattavan kuvan suomalaisen asunnonvaihtokäyttäytymisen muutoksista ja tarjoaa arvokasta tietoa markkinoiden kehityksestä.

Tavallisin hetki myydä asunto

Usein ajatellaan, että suomalaiset myyvät asuntonsa heti, kun 2 vuoden asumisaika täyttyy ja myynnin luovutusvoitto on verovapaa. Selvitys kuitenkin paljastaa, että tyypillisintä on myydä asunto jo saantoa seuraavana vuonna. Perintöasuntojen myynti nostaa tätä lukua.

Kaksi vuotta omistettujen asuntojen myynti on hieman kasvanut, erityisesti vuosina 2021 ja 2022, jolloin asuntojen hinnat nousivat merkittävästi. Tämä johti tilapäiseen myyntipiikkiin näinä vuosina, mutta pääsääntöisesti ihmiset pitävät asuntojaan pidempään.

Omistusajan piteneminen kautta linjan

Kiinteistömaailman tilastot osoittavat, että asunnon vaihdon sykli on pidentynyt kaikissa neljänneksissä. Nopeimmin vaihtavassa ryhmässä myyntiaika on noussut kolmesta neljään vuoteen. Myös toiseksi nopeimmin vaihtavassa ryhmässä omistusaika on pidentynyt seitsemästä kahdeksaan vuoteen.

Pitkäaikaisimmat omistajat pitävät asuntojaan nyt keskimäärin 16 vuotta ennen myyntiä, mikä on kaksi vuotta enemmän kuin aiemmin. Tämä ilmiö on nähtävissä kaikissa asunnon omistajaryhmissä, mikä osoittaa laajaa muutosta asuntomarkkinoilla.

Syyt omistusajan pitenemiseen

Asuntojen omistusajan piteneminen voi johtua monista tekijöistä, kuten taloudellisesta epävarmuudesta, muuttuneista elämäntilanteista ja asuntomarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Usein ihmiset harkitsevat tarkkaan ennen asunnonvaihtoa, mikä pidentää omistusaikaa.

Monet haluavat varmistaa, että uusi koti vastaa paremmin heidän tarpeitaan, mikä saattaa myös pidentää päätöksentekoa. Lisäksi vanhempien ikäluokkien pitkäaikainen asuminen samassa kodissa vaikuttaa tilastoihin merkittävästi.

Vaikutukset asuntomarkkinoihin

Omistusajan piteneminen voi vaikuttaa asuntomarkkinoihin monin tavoin. Se saattaa vähentää markkinoilla olevien asuntojen määrää, mikä voi nostaa hintatasoa. Pitkäaikainen omistus voi myös johtaa siihen, että asunnot kaipaavat enemmän peruskorjauksia ennen myyntiä.

Pitkäaikaiset omistajat saattavat myös vaikuttaa asuinalueiden vakauteen ja yhteisöllisyyteen, kun naapurustot pysyvät muuttumattomina pidempään. Tämä voi olla myönteinen ilmiö asuinalueiden kehityksen kannalta.

Verovapaus ja myyntiajankohdat

Vaikka verovapaus asunnon myynnissä kahden vuoden jälkeen voi olla houkutteleva, se ei näytä olevan pääasiallinen syy asunnon myyntiin. Vuosien 2021 ja 2022 poikkeukselliset hintojen nousut johtivat tilapäiseen myyntipiikkiin, mutta tämä ei edusta laajempaa trendiä.

Pitkäaikainen omistus kertoo enemmän tarvelähtöisestä asunnonvaihdosta, jossa päätökset tehdään perheen ja taloudellisten tilanteiden perusteella. Verovapaus voi olla yksi tekijä, mutta ei ratkaiseva.

Mediaanin merkitys

Mediaani omistusaika antaa tarkemman kuvan suomalaisten asunnonvaihtotahdista kuin keskiarvo. Keskiarvo voi vääristyä pitkäaikaisomistajien vuoksi, kun taas mediaani heijastaa paremmin tyypillistä omistusaikaa.

Mediaani omistusaika on noussut kahdeksaan vuoteen, mikä kertoo selkeästi, että suomalaisten asunnonvaihtotahti on hidastunut. Tämä heijastaa laajempaa trendiä, jossa ihmiset harkitsevat tarkemmin asunnonvaihtoa.

Listaus: omistusajan kehitys

  • Nopeimmin vaihtava neljännes: 3 → 4 vuotta
  • Toiseksi nopeimmin vaihtava neljännes: 7 → 8 vuotta
  • Kolmanneksi nopeimmin vaihtava neljännes: 14 → 16 vuotta
  • Pitkäaikaisimmat omistajat: yli 16 vuotta