Asuminen ja kuntotarkastus – miksi se on tärkeää?

Asuminen

Asuminen on tärkeä osa ihmisen elämää. Se tarjoaa meille paikan asua, levätä ja rauhoittua. Asunnon kunto on kuitenkin tärkeä huomioida, jotta asuminen olisi turvallista ja mukavaa.

Kuntotarkastus on ammattilaisen tekemä tarkastus, jossa arvioidaan rakennuksen tai huoneiston kuntoa. Tarkastus tehdään yleensä ennen asuntokauppaa, mutta se voi olla tarpeen myös muulloin, esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa tai huoneistossa on havaittu vaurioita tai epäkohtia.

Kuntotarkastuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen tai huoneiston kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastus voi sisältää muun muassa seuraavia kohteita:

 • Perustukset
 • Runko
 • Katto
 • Ulkoseinät
 • Sisäseinät
 • Lattia
 • Väliseinät
 • Lämmitysjärjestelmä
 • Sähköjärjestelmä
 • Vesi- ja viemärijärjestelmä
 • Salaojitus
 • Sadevesijärjestelmä

Kuntotarkastuksen tekijänä voi toimia esimerkiksi rakennusalan ammattilainen, kuten rakennusinsinööri tai rakennusmestari. Tarkastus tehdään yleensä kirjallisen ohjeen mukaisesti. Tarkastusraportissa kerrotaan tarkastuksessa havaitut havainnot ja niiden merkitys rakennuksen tai huoneiston kuntoon.

Kuntotarkastus on tärkeä osa asuntokauppaa. Se antaa sekä myyjälle että ostajalle tietoa rakennuksen tai huoneiston kunnosta. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle tiedossaan olevat rakennuksen tai huoneiston virheet ja puutteet. Jos myyjä ei ilmoita virheistä tai puutteista, ostaja voi vaatia kaupan purkua tai hinnanalennusta.

Myös muualla kuin asuntokaupassa kuntotarkastus voi olla tarpeen. Esimerkiksi vuokranantaja voi vaatia vuokralaista teettämään kuntotarkastuksen ennen vuokrasopimuksen solmimista. Kunta voi myös vaatia kuntotarkastusta, jos rakennuksessa on havaittu vaurioita tai epäkohtia.

Kuntotarkastuksen hinta

Kuntotarkastuksen hinta vaihtelee tarkastuksen kohteen ja laajuuden mukaan. Yleisesti ottaen kuntotarkastus maksaa muutamia satoja euroja.

Kuntotarkastuksen edut

Kuntotarkastuksella on useita etuja. Se:

 • Antaa tietoa rakennuksen tai huoneiston kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista
 • Auttaa tekemään tietoisen päätöksen asuntokaupassa
 • Vähentää riskiä yllättävistä korjauskustannuksista
 • Voi parantaa rakennuksen tai huoneiston arvoa

Kuntotarkastuksen haitat

Kuntotarkastuksella on myös joitakin haittoja. Se:

 • On kallis
 • Voi kestää useita tunteja
 • Voi aiheuttaa häiriötä asumiseen

Kuntotarkastukseen valmistautuminen

Kuntotarkastukseen valmistautuessa on hyvä kerätä yhteen tietoa rakennuksesta tai huoneistosta. Tämän voi tehdä esimerkiksi kysymällä tietoa omistajalta tai vuokranantajalta. Tietojen kerääminen auttaa tarkastajaa tekemään tarkemman arvion rakennuksen tai huoneiston kunnosta.

Kuntotarkastukseen on hyvä varautua myös avoimin mielin. Tarkastaja voi havaita asioita, joita ei ole itse huomannut. On tärkeää, että tarkastaja saa vapaasti tutkia rakennuksen tai huoneiston.

Kuntotarkastuksen jälkeen

Kuntotarkastuksen jälkeen on hyvä käydä tarkastajan kanssa läpi raportti. Raportti antaa kattavan kuvan rakennuksen tai huoneiston kunnosta. On tärkeää, että raportin sisältö on ymmärrettävää.

Jos tarkastuksessa havaitaan korjaustarpeita, on hyvä selvittää, milloin korjaukset on tehtävä ja paljonko ne maksavat. Korjaustarpeet kannattaa huomioida asuntokaupassa tai vuokrasopimuksessa.

Yhteenveto

Kuntotarkastus on tärkeä osa asuntokauppaa ja muutakin asumista. Se antaa tietoa rakennuksen tai huoneiston kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista. Kuntotutkimus auttaa tekemään tietoisen päätöksen asuntokaupassa ja vähentää riskiä yllättävistä korjauskustannuksista